ปัสสาวะไม่สุด

ปัสสาวะไม่สุด
     คุณพงษ์ศิริ ไตรสมบัติ อายุ 63 ปี เข้ามาที่คลินิกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ด้วยอาการปัสสวะไม่สุด คือ หลังจากเข้าห้องน้ำแล้ว ยังมีปัสสวะเล็ดออกมาอีก แม้ว่าจะทดลองใช้เวลาในการปัสสวะนานขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัสสวะค้างอยู่ แต่ก็ยังไม่ได้ช่วยให้ปัญหานี้หมดไป คุณหมอหลินได้ทำการรักษาด้วยการฝังเข็ม อาการดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรก และอาการหายดีเป็นปกติในสัปดาห์ที่สอง

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล*