เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง

เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง
     คุณสายสุดา สีหานาม มาพบคุณหมอหลิน ด้วยอาการเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง หายใจไม่สะดวก นอนไม่หลับ อาหารไม่ย่อย ท้องอืด คุณหมอหลิน ได้ทำการรักษาด้วยการฝังเข็ม และให้ทานยาสมุนไพรจีน หลังฝังเข็มครั้งแรก อาการต่าง ๆ ดีขึ้นมากกว่า 50 % ครั้งที่ 2 ดีขึ้น ประมาณ 80 %
     คุณสายสุดา ได้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ มีอาการดีขึ้นเกือบเป็นปกติ และพอใจในผลการรักษา 

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล*