ชาที่นิ้วมือ และปวดแขน

ชาที่นิ้วมือ และปวดแขน
      คุณไกรทอง รังสี มีอาการชาที่นิ้วมือ 3 นิ้วทั้ง 2 ข้าง และปวดบริเวณแขน เนื่องจากการทำงานที่ต้องใช้นิ้วหยิบจับของเป็นเวลานานทำให้เกิดการเกร็ง หยิบจับของไม่ได้ ส่งผลให้ปลายประสาทเสื่อม และหมอนรองกระดูกช่วงคอเสื่อม เข้ามารับการรักษาด้วยการฝังเข็ม หลังฝังเข็มสามครั้ง มือใช้งานได้ดีขึ้นมากกว่า 50% อาการชาที่นิ้วมือลดลงอย่างเห็นได้ชัด และอาการปวดหายไปทั้งหมด 

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล*