ภูมิแพ้

ภูมิแพ้
       คุณชลธิชา จิตรตรง อายุ 30 ปี มีอาการภูมิแพ้มาประมาณ 8 ปี โดยในช่วง 5-6 ปีแรก จะมีอาการตอนที่อากาศเปลี่ยนแปลง ในช่วง 2 ปีหลัง จะมีอาการมากขึ้น คือหายใจไม่ออก และมีน้ำมูกไหล ช่วงระหว่างสี่ทุ่มถึงสิบโมงเช้า หมอที่คลินิกแผนปัจจุบันได้จ่ายยาแก้แพ้ให้ คุณชลธิชา ได้มารับการตรวจและรักษากับคุณหมอหลินครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คุณหมอได้ฝังเข็มให้ ผลการรักษา ในช่วง 6 สัปดาห์แรก อาการภูมิแพ้ลดลงกว่า 70 % ในสัปดาห์ที่ 7 อาการภูมิแพ้หายไป

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล*