รูมาตอยด์

รูมาตอยด์

     คุณพลตรี อุ่นเรือน อายุ 38 ปี มีอาการปวดตามข้อนิ้วมือนิ้วเท้า ปวดบริเวณสันเท้า และในช่วงเช้าหลังตื่นนอน จะมีอาการตึงตามข้อนิ้วมือ

     คุณพลตรี ได้มาพบคุณหมอหลิน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 คุณหมอได้ฝังเข็มและจ่ายยาสมุนไพรจีน (ยาต้ม) และนัดให้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

     หลังรับการรักษาประมาณ 3 สัปดาห์ อาการปวดตามข้อหายไปหมด อาการปวดที่สันเท้าลดลงประมาณ 70 % อาการตึงนิ้วมือหายเกือบหมด
     วิธีการรักษาของคุณหมอหลินใช้หลักการดูแล ฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง จนสามารถสร้างเซลมารักษาตนเองได้
     คุณหมอหลินได้แนะนำให้มารับการรักษาฟื้นฟูร่างกายต่อจนกว่าอาการของโรคหมดไป และไม่กลับมาเป็นอีก

 *ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล*