แพ้ภูมิตัวเอง (SLE)

แพ้ภูมิตัวเอง (SLE)

    คุณพรทิพย์ สมประสงค์ อายุ 31 ปี เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) ในขณะตั้งครรภ์ เป็นมานาน 3 – 4 ปี มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหลือง เหนื่อยง่าย ขับถ่ายลำบาก และมีค่าตับสูงถึง 1,400 (ค่าตับปกติอยู่ที่ 45) คนไข้ได้รับการรักษามาเป็นเวลา 3 – 4 ปีแล้ว โดยขณะตั้งครรภ์ทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาที่มีฤทธิ์ไม่แรงเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ หลังจากคลอดแพทย์แผนปัจจุบันได้ปรับการรักษาโดยจ่ายยาสเตียรอยด์ (ทานวันละ 12 เม็ด) เพื่อควบคุมไม่ให้อาการกำเริบและค่าตับสูงขึ้น เพราะอาการของคนไข้สามารถประทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา

    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 คนไข้ได้ตัดสินใจมารับการรักษาที่ยุ่นหลิน คลินิกจากการแนะนำของคนไข้ที่เคยมารับการรักษา หลังจากประเมินอาการคุณหมอหลินเห็นด้วยกับการวินิจฉัยและวิธีการรักษาของทางโรงพยาบาล ซึ่งให้ทาน ยาสเตียรอยด์และเสริมด้วยการฝังเข็มและทานยาสมุนไพรจีน (ยาต้ม) ควบคู่ไปด้วย

    หลังจากคุณพรทิพย์ได้รับการรักษาครั้งแรก คนไข้เล่าให้ฟังว่าอาการขับถ่ายดีขึ้น รับการรักษาครั้งที่ 3 และ 4 (สัปดาห์ที่2) ไม่มีอาการเหนื่อยง่าย ไม่อ่อนเพลียระหว่างวัน ค่าตับจาก 1400 ลดเหลือ 300 อาการตัวเหลือง ตาเหลือง แทบจะไม่มีแล้ว อาการโดยรวมดีขึ้นมาก คุณหมอทางโรงพยาบาลให้ลดขนาดยาสเตียรอยด์ลงเหลือวันละครึ่งนึง (6 เม็ด)

คนไข้ยังอยู่ในภาวะที่ควรบำรุงฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล*