ภูมิแพ้เรื้อรัง

   ภูมิแพ้เรื้อรัง

    น้องนภัทร รื่นใส อายุ 10 ปี มีอาการภูมิแพ้ เจ็บคอ มีน้ำมูกข้น ต้องล้างจมูกทุกวัน เช้า-เย็น น้องเคยได้รับการรักษาโดยทานยาฆ่าเชื้อจากโรงพยาบาล ได้ทานยามาหลายเดือนยังรู้สึกไม่ดีขึ้น คุณแม่น้องนภัทรไม่อยากให้ทานยาฆ่าเชื้อ ต้องการหาแพทย์ทางเลือกอื่นในการรักษาจึงค้นมูลในอินเทอร์เน็ตและพบว่าข้อมูลของยุ่นหลินคลินิกน่าเชื่อถือ จึงตัดสินใจพาน้องมารักษาที่คลินิก
    เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คุณแม่ได้พาน้องนภัทร มาพบคุณหมอ คุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยว่าระบบร่างกายและภูมิต้านทานอ่อน หลักในการรักษาคือ ฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงโดยวิธีการฝังเข็ม
    หลังฝังเข็มครั้งแรกปริมาณน้ำมูกลดลง ความถี่ในการล้างจมูกจากทุกวันเป็นวันเว้นวัน หลังฝังเข็มครั้งที่ ไม่ต้องล้างจมูกแล้วและไม่ค่อยจาม

    น้องมีความอดทนในการรักษา คุณแม่ได้ให้กำลังใจจนน้องไม่รู้สึกกลัวและทำให้น้องรับการรักษาด้วยวิธีฝังเข็มได้

  *ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล*