Bell’s palsy (การควบคุมใบหน้าได้ไม่เต็มที่)

Bell’s palsy (การควบคุมใบหน้าได้ไม่เต็มที่)          

    คุณณเอก ฐิตนนท์ อายุ 28 ปี มีปัญหาใบหน้าซีกซ้ายควบคุมไม่ได้ ตาปิดไม่สนิท ยิ้มไม่เต็มมุมปาก ยักคิ้วไม่ได้ เวลาทานอาหารหรือพูดจะรู้สึกได้ถึงอาการเบี้ยวของปาก เวลาทานน้ำ น้ำจะไหลออกมาในด้านที่ควบคุมไม่ได้

    คุณหมอโรงพยาบาลวินิจฉัยว่าเป็น Bell’s palsy (การควบคุมใบหน้าได้ไม่เต็มที่) คุณหมอได้ทำการรักษาโดยการกายภาพบำบัด (การบริหารใบหน้า) และให้ทานยาเสตียรอยด์ควบคู่กันไป โดยคุณหมอโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่ายาที่ให้ไม่ได้รักษาระบบประสาทหรืออาการโดยตรง เพียงแค่ยับยั้งไม่ให้อาการลุกลามไปกว่าเดิม และแนะนำให้คนไข้พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพออาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษา 3 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้ คนไข้ได้รับการรักษามา 1 สัปดาห์ แต่อาการไม่ดีขึ้น คนไข้ได้ยินว่าการฝังเข็มช่วยรักษาอาการนี้ได้จึงตัดสินใจมารับการรักษาที่ยุ่นหลินคลินิก

    คุณหมอหลินได้แนะนำวิธีการรักษาโดยการฝังเข็มและทานยาสมุนไพรจีน (ยาต้ม) ควบคู่กับยาเสตียรอยด์  หลังจากได้รับการรักษาครั้งแรกและทานยาต้ม 3 ห่อ อาการโดยรวมดีขึ้นประมาณ 10 %  ที่เห็นได้ชัด คือปากขยับได้มากขึ้นและยิ้มได้มากขึ้น หลังรับการรักษาครั้งที่ 2 เห็นผลชัดเจน 50 – 60 % ตาปิดได้มากขึ้น คิ้วขยับได้ ปากเป็นปกติ ทานน้ำได้โดยที่ไม่ไหลออกมา  หลังรับการรักษาครั้งที่ 3 คนไข้หยุดยาเสตียรอยด์อาการโดยรวมหายเกือบ 100 %

 

*ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล*